poker terimleri
Poker Terimleri

Poker Terimleri

Burada bazı poker terimleri yer almaktadır. Poker oyununda daha rahat oynayabilmeniz için ve özellikle de WSOP ya da EPT gibi dünyaca ünlü poker turnuvalarına katılma imkanınız olursa mutlaka bilinmesi gereken bazı poker terimleri  ayrıca Türk Pokeri oyununda kullanılan poker terimleri burada anlatıyoruz. 

Poker Terimleri - Türk Pokeri

Kav : Oyun başlangıcında elde mevcut olması gereken para
Komisyon : Mekan sahibinin aldığı oyun parası ya da yüzde
Tek : 1 kart istemek.
Çift : 2 kart istemek.
Dol : 3 kart istemek.
Pot : Oyunun başında veya oyun sırasında her oyuncunun diğer oyuncuyu görerek veya artırarak ortaya koyduğu paralar.
Giriş : Oyuna girmek için pota (ortaya) konan para.
Açık : ilk bahsi yapma.

Poker Terimleri Devamı 

Görmek : Sıra kendine gelen oyuncunun oyuna devam etmek istemesi halinde bir önceki oyuncunun ortaya koyduğu para miktarı kadar pot’a para koyarak oyuna devam etmesi.

Artırmak : Sıra kendine gelen oyuncunun oyuna devam etmek istemesi halinde bir önceki oyuncunun ortaya koyduğu para miktarı kadar pot’a para koymasından sonra daha fazla parayı pot’a koyarak oyuna devam etmesi.

Maksimum bahis : Oyun başlangıcında tüm oyuncular tarafından o oyun içinde kullanılabilecek maksimumum görme veya artırma miktarı.

Bop : İlk konuşma sırasında oyuncuya sıra geldiğinde hiçbir oyuncu bahis yapmamış veya artırmamış ise sırası gelen oyuncu bahis yapıp oyunu açmak istememesine rağmen oyunda kalıp sonradan herhangi bir artış olduğunda bu oyuncunun bu artışı görme veya daha da artırma seçenekleri saklı kalmak üzere söylediği sözdür.

Pas : O tur oyuna girmeyeceğini veya o tur devam ederken oyundan çıkmak için söylenen söz.

Blöf : Elinde değerli kartlar olmadığı halde yüksek bahisler öne sürerek diğer oyunculara elinde değerli kartlar olduğunda inandırmaya çalışma.

All-in : Maksimum limit çerçevesinde önündeki tüm parayı bahse koymak.

Rölans : Düşünmek için süre istemek.

İflas : Elindeki tüm parayı kaybetmek.

Texas Hold'em Poker Terimleri

Ace-face (eys-feys): Poker'de elde olan bir AS ve yanında bir adet surat kart

Aces Full (eysıs ful): Poker'de Üç AS ve ayrı iki eş kartın kombinasyonu (ful as)

Ace-High (eys hay): Poker'de içinde bir adet AS olan uyumsuz beş kart kombinasyonu

Active-bet (aktiv-bet): Aktiv poker bahsi

Active player (aktiv pıleyır): Aktiv poker oyuncusu

Aggressive (agresiv): Agresif poker oyuncusu. Sürekli bahis yapan ve artıran.

All Blue (ol bluğ): Sadece Sinek veya Maça’dan oluşan renk.

All in (ol in): Poker oyuncusunun elindeki tüm çipleri pota sürmesi.Rest,solt.

All Pink (All red) (ol pink ol red): Sadece kupa veya karo’dan oluşan renk.

All-inn Protection (ol-in pırotekşın): Online poker oyunu esnasında internet bağlantınızın kopması durumunda önünüzdeki çiplerin korunması.,

Poker' de Ante (ante): Kartlar dağıtılmadan önce oyuncular tarafından pota konulan zorunlu bahis.(gelgel)

A-x Suited(A-eks suitid): AS ve yanındaki aynı cinsten uyumlu kart.

Avatar (avatar): Onlıne internet oyunlarında bilgisayar tarafından üretilen her oyuncuyu temsil eden görsel karakter.

Backdoor (bekdor): Kulis.Oyunun son turlarında iyi kartlar yakalayıp Kent ya da Floş yapmak.

Back Raise(bekreyz):  Bir oyuncunun bahis artışı yapmış olduğu bir eli,onun üzerine yeniden arttırmak.

Bad Beat (bedbıyt): Kazanmak üzere olan poker elinin kaybetmesi.

Bet (bet): Bahis.

Bet Pot (bet pot): poker masasında biriken bahis miktarına eşit oranda bahis yapmak.

Big blind (big bılaynd): Büyük mecburcu.Poker kartları dağıtılmadan önce kart dağıtanın sol yanındaki iki bahisçiden büyük olanı.

Big Max (Big meks): Maça cinsinden Q ve K yan yana geldiği zaman kullanılır.

Big pair (big peyr): Büyük per. Örneğin: JJ veya daha yüksek eş kart.

Big slick (big slik): Ave K yan yana geldiğinde kullanılır.

Bingo player (bingo pıleyır): Poker’i oyun olarak değil kumar olarak oynayanlara denir.

Blind (bılaynd): Poker kartları dağıtılmadan önceki zorunlu bahis mecburu.

Bluff (bılaf): Blöf. İyi olmayan bir ele sahip olduğu halde agresif olarak yapılan poker bahisi.

Board (bord): Floptaki kartlar toplamı.

Brick (bland) (brik bilenk): Hiçbir poker oyuncusuna yardımı olmayan değersiz kart.

Broken Game (brokın geym): Artık bitmiş, aktif olmayan oyun için kullanılır.

Bullets(bulıts): Çift AS için kullanılır.

Bump (bamp): Poker de bahsi yükseltmek,artırmak.

Button (batın): buton, düğme, disk

Buy-in (bay-in): Oyuna başlamadan önce oyuncunun para ile değiştirdiği çipler.Oyun başlamadan önce konulması zorunlu olan minimum çip tutarı.

Call (kol): bahsi görmek.

Case Chips(keys çips): Oyuncunun önünde kalan son çipleri.

Cash game (keş geym): Gerçek para ile oynanan poker oyunu.

Catch(ketç): Elini yükselten kart yakalamak.

Check (çek): Bahse girmeme ya da aktiv oyuncu olarak kalıp bahis hakkını yanındakine geçirmek.

Chip(çip): Parayı temsil eden yuvarlak jeton.

Complete (kompliyt): Renk ya da floş yapmak.Full yapmak.

Connectors (konnektırs): 2 veya daha çok sıralı bağlantılı kartlar. Örneğin; 3-4 ya da K ve Q

Cowboys(karboys): İki adet KK.

Deal(diyıl): Poker oyuncularına kağıt dağıtma işi.

Dealer (diylır): Poker de kağıtları dağıtan kişi.

Deck (dek): 52 adet karttan oluşan deste.

Draw dead (dırov ded): Hangi kart gelirse gelsin, ümitsiz el durumu.

Draw to the nuts (dırov tu dı nats): Bir ouyncu için mümkün olan.En iyi el;kent ya da renk (Floş) yapmak.

Drop (dırap): Oyuna girmemek, pas geçmek.

Ducks (daks): İki adet ikili.

Eagle (ıygıl): Dünya klasmanında poker oyuncusu.

Early position (örli pozişın): Oyun başladığında,diğer oyunculardan önce konuşma pozisyonu.

Entry fee (entri fi): Oyun odası ya da casino tarafından toplanan, turnuvaya katılmak için yatırılan giriş bedeli.

Fast (fest): Bol hareketi olan oyun. Agrasif oyuncu.

Poker Final table (faynıl taybıl): Turnuvada finale kalan son masa.

Flat call (fılet kol): Gelen eli artış yapmadan, yükseltmeden olduğu gibi görmek.

Flop(fılop): Aktıv tüm oyuncular tarafından kullanılan,yüzü açıkolarak masaya açılan ilk 3 kart.

Flush (flaş): Aynı takımdan olan beş kart.floş.

Four of a kind (for of e kaynıd): Kare (örneğin;QQQQ)

Full house (ful haus): Üç tip aynı ve iki tane farklı kart.(örnek:JJJ22)

Garbage(garbıc): Kuvvetsiz, güçsüz el.

Hand (hend): El.Oyuncunu en iyi beş kartı.

Heads-up play (heds- ap pley): Karşılıklı sadece iki kişiden oluşan poker oyunu.

Heinz (haynz): 5-7′den oluşan poker eli.

Hit and run (hit end ran): Bahisi yükselttikten sonra oyundan kaçmak.

Hole card (hol kart): Kapalı kartlar (pocket card):

İnternet player (internet pleyır): İnternet oyuncusu.

Jack benny (cek beni): 3-7′den oluşan poker eli.

Jessie james,jane russell (cesi ceyms,ceyn rasıl): 4-5′den oluşan poker eli.

Ken warren (ken vorın): 6-5′ten oluşan poker eli.

Key card (kiy kart): Oyuncuya iyi bir el sağlayan anahtar kart.

Kick it (kik it): Bahis yükseltmek, artış yapmak, vurmak.

Kicker (kikır): En yüksek yardımcı kart. Örneğin;elinde 2-2-4-6-A olan bir oyuncu, 2-2-4-6-K olana göre kazanan olur, çünkü yardımcı kart AS ve K ‘ya göre daha yüksek bir karttır.

Knock (nok): Oyunda aktiv oyuncu olarak kalıp,bahis hakkını yandaki oyuncuya geçirme.

Kojak (kocek): İçinde K ve J olan poker eli.

Ladies (leydiys): 2 adet QQ

Lead (liyd): Bahis esnasındaki birinci oyuncu.

Live bet (layv bet): Canlı , aktif bahis.

Live hand (layv hend): Oyunu hala kazanma potansiyeli olan el.

Lock(lok): Kaybetme ihtimali olmayan el.

Loose(luğz): Pokerde çok el oynamış oyuncu.

Marriage (meriyıc): İçinde K ve Q olan el.

Maverick (meyvırik): İçinde Q ve J olan el.

Misdeal (misdiyıl): Yanlış kart dağıtımı.

Montana banana (montana banana): 2-9′ dan oluşan poker eli.

Monster (manstır): Büyük poker eli.Canavar.

Muck (mak): Elini, sonuç ne olursa olsun göstermemek.

Nit(nit): İşini şansa bırakmayan sağlamcı.

Odds(odz): Bir olayın yüzdesel olarak gerçekleşme şansını gösteren matematiksel terim.İhtimaller.

Offsuits (unsuited) (ofsuits(ansuitıd)): Farklı takımdan kartlar.

Outs(auts): Dışarıdaki kartlar.

Passive (pasiv): Pasif oyuncu.

Picture cards(pikçır karts): Surat kartlar.

Pocket cards(pokıt karts): Oyuncuya verilen başlangıç kartları.

Pocket pair(pokıt peyr): Oyuncuya verilen başlangıç per kartlar.

Pocket rockets(pokıt rokıts): Elden gelen AA.

Pot odds(pot ods): Betin maliyetinin pottaki bahis toplamına oranı.

Position(poziyşın): pozisyon

Pot(pot): Yerde toplanan bahis toplamı

Pre-flop(pri-flop): ilk üç kaert açılmadan önceki pozisyon.

Put Down (put darn): Eli pas etmek,oyundan çıkmak.

Rainbow(Reynbor): Farklı takımdan kartlar.

Ram&Jam (rem end cem): Bahis artışı üzerine bir daha artırmak.

Raquel welch (rakel velç): 3-8′den oluşan poker eli

River (rivır): yere açılan beşinci ve son ortak kart.

Royal Flush(royal flaş): Aynı cins A-K-Q-J-10 ‘dan oluşan el

Satellite (setılayt): Uydu turnuva.Kazanan oyunculara daha üst seviyedeki bir turnuvaya giriş hakkı veren turnuva.

Score(skor): sayı, puan

Seating List (Siyting list): Oyuncuların oturum listesi.

See (si): Bahisi görmek.

Showdown (şovdavn): Bir poker elinin son hareketi. Gösterme zamanı.

Side Pot(Sayd pot): Bir veya birden fazla oyuncu Rest (all-in) dediği zaman geriye kalan aktif oyuncuların ‘yan bahis’ adı verilen bahislere oynamalarıdır.

Sit In (sit in): Poker oyununa aktif olarak katılmak işaret etmek.

Sit out (sit aut): Oyun esnasında oyuna iştirak etmemek.Geçici bir süre oyundan kalkmak ödemeleri oyuncunun önünden otomatik olarak kesilir.

Small Blind (sımol blaynd): Küçük mecburcu.Butonun sol tarafında bahis koymak zorunda olan oyuncu.

Solid (solid): İyi oyuncu

Stack (stek): Oyuncunun önündeki tüm çipler.

Straight (sıtreyt): Kent. Sıralı uyumsuz 5 kart kombinasyonu.

Straight Flush (Sıtreyt flaş): Floş. Sıralı uyumlu kart kombinasyonu.

Suits (suits): Pokerdeki dört ayrı kart cinsi.Kupa,Karo,Maça,Sinek

Suited (suitıd): Aynı takımdan 2 veya daha çok uyumlu kartlar.

Three of a kind (tıri of e kaynd): Aynı tip olan üç kartın yan yana gelmesi.

Turn (törn): Masaya açılan 4. kart

Two Pair (tu peytır): Döper. Aynı tip olan iki per (ör:JJKK)

Unsuited (ansuitıd): Farklı takımdan kartlar.Uyumsuz

Undercard (andırkart): Her kart açılışından önce kapalı olarak boşa çıkartılan poker ara kartı.

Poker Sitesi Seçin!

Şimdi online paralı poker oynamak için listemizde bulunan güvenli bir poker sitesi seçin!

© Copyright 2019 ParaliPokerOyna-101.com - All Rights Reserved